Tel. 8 5 200 0000
info@confidento.lt

Siųsti

Apie mus

UAB „Confidento“ veiklos tikslas
UAB „Archyvų sistemos“, Bendrovės vienintelė akcininkė, siekdama būti socialiai atsakinga ir įtraukti į darbą neįgalius asmenis bei atsižvelgdama į užsienio gerąją praktiką, 2012 m. įsteigė Bendrovę, kurios pagrindinis veiklos tikslas – įdarbinant Lietuvos Respublikos Socialinių įmonių įstatyme nurodytoms tikslinėms grupėms priklausančius asmenis, praradusius profesinį ir bendrąjį darbingumą, ekonomiškai neaktyvius, negalinčius lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje, skatinti šių asmenų grįžimą į darbo rinką, jų socialinę integraciją ir mažinti socialinę atskirtį, bei siekti pelno vykdant ūkinę – komercinę veiklą.

UAB „Confidento“ misija ir vizija
Bendrovės misija, vizija, strateginis tikslas ir uždaviniai 

 

Įsteigtos naujos neįgalių darbuotojų darbo vietos ir įsigytos reikiamos jų darbui priemonės, leis neįgaliems darbuotojams sklandžiai ir tinkamai atlikti savo tiesiogines darbo funkcijas.

UAB „Confidento“ vertybės:

  • Patikimumas;
  • Konfidencialumas;
  • Bendrovės darbuotojai, kuriantys įmonės vertę;
  • Sąžiningumas ir atvirumas;
  • Kokybė;
  • Pažangios informacijos saugojimo ir valdymo technologijų naujovės.