Tel. 8 5 200 0000
info@confidento.lt

Siųsti

Archyvavimas

Nemokamai atvyksime ir įvertinsime Jūsų archyvo būklę 

Atliksime archyvo auditą bei pateiksime preliminarią sąmatą dokumentų archyvavimui.

 

Lengvai surasite ir išsaugosite visą svarbią informaciją 

Kai dokumentai sutvarkyti ir susisteminti, nereikia papildomo laiko jų paieškai. Mūsų archyvarai sutvarkys Jūsų įmonės dokumentus sistemingai. Dėl to lengviau surasite reikalingus dokumentus, išsaugosite tuos dokumentus, kurių rengimą nustato teisės norminiai aktai. Archyve nesaugosite nereikalingų bylų ir galėsite panaudoti laisvą vietą. Suarchyvavus bylas, reikalingų lentynų kiekis sumažėja 30 proc. 

 

Atliksime visus reikalingus dokumentų sutvarkymo darbus 

Surūšiuosime bylas, sudėsime pagal sistemą, sudarysime bylų vidaus aprašus, susegsime, sudėsime į lentynas. Sutvarkysime dokumentus ir užtikrinsime, kad Jūsų dokumentai bus suarchyvuoti laikantis visų teisės aktų. Dokumentų archyvavimas svarbus, siekiant užtikrinti informacijos išlikimą ir įmonės veiklos įrodomumą. Archyvavimui naudosime ilgaamžes archyvines priemones. 

 

Dirbdami prisitaikysime prie Jūsų poreikių

Dokumentus galėsime sutvarkyti Jūsų arba mūsų patalpose. Jeigu Jūsų biuras nedidelis ir pašaliniai žmonės trukdys Jūsų įmonės veiklai, dokumentus persivešime į savo patalpas, sutvarkysime ir atvešime Jums atgal. Turime visas technines galimybes darbus pradėti jau kitą dieną po sutarties pasirašymo. 

 

Dokumentų tvarkymo darbus atliks tik kvalifikuoti darbuotojai

Mūsų įmonėje dirba kvalifikuoti specialistai, kurių profesinė kvalifikacija atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus. Kandidatų žinios tikrinamos atrankos metu. Po įdarbinimo žinių tikrinimas vyksta kas 6 mėnesius.