Tel. 8 5 200 0000
info@confidento.lt

Siųsti

UAB „Confidento“ teikiamos paslaugos

Bendrovė teikia dokumentų rūšiavimo prieš naikinimą ir naikinimo paslaugą. Taip pat Bendrovė turi licencijas verstis dokumentų saugojimo ir tvarkymo veiklomis, todėl nuo 2014 m. balandžio mėn. pradėjo klientams teikti dokumentų tvarkymo paslaugas, o artimiausiu metu Bendrovė ketina klientams pasiūlyti ir dokumentų saugojimo paslaugas. Išplėtus paslaugų spektrą, Bendrovė klientams galės pasiūlyti pilną paslaugų komplektą. Bendrovės veiklos plėtra leis:

  • sukurti naujas darbo vietas neįgaliesiems;
  • užtikrinti įvairesnį darbą esamiems ir būsimiems darbuotojams;
  • sukurti galimybę darbuotojams pereiti iš vienos pozicijos į kitą;
  • lanksčiai dėlioti darbų grafikus.

Nors Bendrovė klientams galės pasiūlyti dokumentų tvarkymo ir saugojimo paslaugas, tačiau pagrindinis dėmesys bus skiriamas dokumentų rūšiavimo prieš naikinimą ir naikinimo paslaugai.

Bendrovės teikiamų paslaugų schema